آموزشرویدادها ی مؤسسه

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی علوم پزشکی و دامپزشکی

دوره آموزشی آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی علوم پزشکی و دامپزشکی با تدریس آقای دکتر یوسفی عضو محترم هیئت علمی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در تاریخ ۹۷/۷/۲۸ در محل مؤسسه رازی مشهد برگزار گردید.

در این دوره آموزشی پایگاه های اطلاعاتی پزشکی و دامپزشکی مانند PubMed، AGRICOL، AGRIS، CABI، Vete lib، و تعدادی دیگر از پایگاه های مهم اطلاعاتی معرفی گردید. بهره وری کامل از این پایگاه های اطلاعاتی، استفاده از مقالات و کتب روز دنیا می تواند در پیشبرد اهداف تحقیقاتی و تولیدی محققین نقش بسزایی داشته باشد.

 

دوره پایگاه اطلاعتی دامپزشکی
دوره پایگاه اطلاعتی دامپزشکی
دوره پایگاه اطلاعتی دامپزشکی
دوره پایگاه اطلاعتی دامپزشکی
دکمه بازگشت به بالا