آموزشرویدادها ی مؤسسه

آزمایشات فارمی دارو و فراورده های بیولوژیک

دوره آموزشی آزمایشات فارمی داروها و فراورده های زیستی از سری دوره های آموزشی تدوین شده در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شمال شرق – مشهد برای سال ۱۳۹۷ در تاریخ های ۲۵ و ۲۶ آذر ماه در حال برگزاری می باشد. این دوره که توسط خانم دکتر زهرا برادان سید عضو هیئت علمی مؤسسه رازی تدریس می شود شامل معرفی روش های ارزیابی دارو ها در مراحل بالینی و بعداز عرضه به بازار می باشد.

دوره آزمایشات فارمی دارو و فراورده های بیولوژیک
دوره آزمایشات فارمی دارو و فراورده های بیولوژیک

 

دوره آزمایشات فارمی دارو و فراورده های بیولوژیک
دوره آزمایشات فارمی دارو و فراورده های بیولوژیک

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا