آموزشرویدادها ی مؤسسه

برگزاری آزمون ضمن خدمت عقیدتی

آگاه باشید دانش آینده، اخبار گذشته و درمان دردهایتان، در قرآن است.              امام علی (علیه السلام)

برگزاری آزمون ضمن خدمت عقیدتی تفسیر موضوعی قرآن کریم

آزمون ضمن خدمت عقیدتی با موضوع تفسیر موضوعی قرآن کریم ۲۹ مهر ماه سال جاری در محل نمازخانه مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی مشهد بصورت کتبی برگزار شد. در این آزمون کارکنان مؤسسه حضور داشتند.در پایان جهت ارائه گواهینامه آموزشی آزمونی توسط اداره آموزش عقیدتی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی برگزار گردید.

 

امتحان آموزش عقیدتی مؤسسه رازی مشهد
امتحان آموزش عقیدتی مؤسسه رازی مشهد

 

دکمه بازگشت به بالا