رویدادها ی مؤسسهورزشی

برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته تربیت بدنی

برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت  هفته تربیت بدنی در مؤسسه رازی شعبه شمال شرق کشور-مشهد

در راستای اهداف راهبردی در بخش ورزشی و تفریحات سالم و گسترش شادی و نشاط کارکنان و با تاکید بر افزایش مشارکت پرسنل

شعبه در مناسبتهای ورزشی، تربیت بدنی مؤسسه رازی شعبه شمال شرق- مشهد  یکدوره مسابقات ورزشی با حضور جمعی از پرسنل

شعبه برگزار می نماید.

هفته تربیت بدنی در موسسه رازی مشهد
هفته تربیت بدنی در موسسه رازی مشهد
هفته تربیت بدنی رازی 97
هفته تربیت بدنی رازی ۹۷

 

دکمه بازگشت به بالا