رویدادها ی مؤسسهورزشی

برگزاری مسابقه دوستانه فوتسال

در مورخه ۹۷/۱۱/۶ مسابقه ای دوستانه بین دوتیم مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی مشهد و اداره کل تعاون خراسان رضوی برگزار گردید که این بازی با برتری تیم مؤسسه رازی به پایان رسید.

مسابقه دوستانه مؤسسه رازی مشهد
مسابقه دوستانه مؤسسه رازی مشهد
مسابقه دوستانه مؤسسه رازی مشهد
مسابقه دوستانه مؤسسه رازی مشهد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا